Wie zijn wij?

De Horizon vzw werkt volgens het principe van parascolair inhoud- en taakgericht taalonderwijs en biedt spelenderwijs lessen Nederlands aan aan kinderen met een taalachterstand. Daarnaast organiseert vzw De Horizon socio-culturele activiteiten. Michele Lucangelo is medeoprichter en beheerder. Hij geeft zelf ook de taallessen samen met Annelies, ontwikkelt mee het lesmateriaal en zorgt voor administratie.

Voorzitster en oprichtster

Annelies Peeters zet zich al sinds november 1996 voor De Horizon in: ze geeft zelf lessen, maakt het lesmateriaal, gaat op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten en leidt hen op.
Annelies behaalde een regentaatsdiploma Nederlands (juni 1996), een masterdiploma (juni 2007) en een agregaatsdiploma (juni 2008).
Ze behaalde een regentaatsdiploma Nederlands (juni 1996), een masterdiploma Nederlands-Italiaans (juni 2007) en een agregaatsdiploma (juni 2008). Ze heeft 15 jaar lang voltijds lessen Italiaans en Nederlands gegeven aan anderstalige volwassenen bij CVO-BEC (VUB-campus) en wordt gevraagd als NT2 specialiste in interviews in tv- en radioprogramma’s. Vandaag geeft ze les in de hoogste graad van het secundair onderwijs aan het Sint-Victor instituut in Alsemberg. Mede-oprichter en bestuurslid

Medeoprichter

Michele Lucangelo afgestudeerd in 2008 als Master in de Romaanse Taal- en Letterkunde met een specialisatie in Neuro-Linguistiek. In dat zelfde jaar behaalde hij ook zijn agregaatsdiploma. Hij geeft nu les op het CVO-BEC als leerkracht Italiaans en NT2. Sinds 2018 werkt Michele bij de Nederlandse Taalunie als medewerker in het Team ‘Nederlands als Vreemde Taal’ en houdt zich bezig met het Nederlands in Brussel, Wallonië en Noord-Frankrijk.

 
 
 

In de kijker

Voorleeshuis Rode!  Februari 2017, Ring-tv: Over de Rand, Aflevering 22

Voorleeshuis Rode!

Februari 2017, Ring-tv: Over de Rand, Aflevering 22

Taalatelier HorizonTAAL Linkebeek  6 januari t.e.m. 2 maart 2016

Taalatelier HorizonTAAL Linkebeek

6 januari t.e.m. 2 maart 2016

Huiswerkbegeleiding  2014 - 2015

Huiswerkbegeleiding

2014 - 2015

 
 
 

Nieuw!

VOORLEESHUIS Rode en Drogenbos

De Horizon vzw is dit jaar gestart met de oprichting van drie voorleeshuizen: twee in Sint-Genesius-Rode en één in Drogenbos). Dit zijn plaatsen, thuis bij mensen, centraal gelegen, waar ouders met hun kinderen naartoe kunnen gaan op woensdagnamiddag en/of zaterdag en waar er wordt voorgelezen en taalspelletjes worden gespeeld. Deze  voorleeshuizen zijn een antwoord op de nood van een aantal gezinnen die het moeilijk vinden om een vrijwilliger
thuis te ontvangen.