Werking in de Rand

We zijn in april 2013 gestart met een nieuw project: leren lezen. We willen beginnende lezertjes aanzetten tot beter (correcter en  vlotter lezen). We zijn begonnen met twee leesgroepjes op dinsdag en donderdag van 16 tot 17u en kregen hiervoor een lokaal in sint-Victor (Alsemberg) gratis ter beschikking. Er komen vijventwintig kinderen van 6-7 jaar iedere week lezen. Het project liep tot en met juni 2013. Aangezien dit in korte tijd een groot succes kent, zijn we in september 2013 opnieuw gestart. We hebben het project  verder uitgebreid. Zo kunnen de kinderen van 8-9 jaar ook komen lezen en is er ook een leesklas op maandag. Zowel de kinderen als de ouders wensen dit. In juni 2014 enwerd dit project bekroond met een leesfeest

Sinds september 2014 is er niet enkel in Sint-Victor (Alsemberg) een leesklas en een huiswerkklas, maar ook in de gemeentelijke basisschool van Huizingen. Vanaf 2015 is er in de gemeentelijke basisschool van Lot en de basisschool de Hoek van Sint-Genesius-Rode een leesklas en huiswerkklas opgestart en sinds december 2015 is ook in de Springveer in Alsemberg een huiswerk- en leesklas opgestart.

In samenwerking met de bib van Beersel, het OCMW van Beersel, de schepen van integratie en alle scholen waar ook huiswerkklassen en leesklassen lopen,  werkten we aan een nieuw voorleesproject: de Boekenbende. Tijdens november en december 2014 werd er door vrijwilligers voor gelezen aan huis bij 15 kansarme kinderen met taalachterstand. Het succes van dit project kan u lezen op deze site bij “in de pers”. In 2015, 2016, 2017 is dit project van de Boekenbende een steeds doorgegaan en werd het steeds uitgebreid. Sinds dit jaar heet het project Boekenstoet Zennevallei en nemen er 65 gezinnen en eens zoveel vrijwilligers deel. De Horizon vzw werkt voor de Boekenstoet samen met de Provincie Vlaams-Brabant. De Horizon vzw werd gevraagd om zijn Knowhow te delen met andere gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant. Vorig schooljaar mocht ze vormingen geven in Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel, Merchtem, Zemst en Machelen Dit schooljaar stappen Vilvoorde, Kampenhout, Ternat, Diest en Tienen mee in het project.

Sinds maart 2016 heeft de Horizon ook in Sint-Genesius-Rode een Boekenbende project lopen. Dit project kwam tot stand door een samenwerking tussen De Horizon vzw, de vzw ‘de Rand’, het OCMW van Sint-Genesius-Rode, de bib van Rode en drie scholen: basisschool de Hoek, GBS Wauterbos en het OLV. 

In 2017 kwam daar Linkebeek en Drogenbos bij en werd het project Boekenbende Zennevallei, nu Boekenstoet Zennevallei, overkoepelend voor de 4 gemeentes.

Verder organiseert de Horizon vzw sinds december 2015 taalstages in het Asielcentrum in Beersel. De stages gaan door tijdens de volgende vakanties: krokusvakantie, de herfstvakantie en de kerstvakantie, paasvakantie en zomervakantie. De kinderen van het Centrum krijgen per vakantie twee taaldagen aangeboden waarin ze thematisch en op ludieke wijze de kans krijgen om hun Nederlands te verbeteren.

In samenwerking met vzw ‘de Rand’ organiseren we taalstages en taalateliers onder de noemer HorizonTAAL. De taalstages en ateliers gaan door in GC de Moelie in Linkebeek en in GC de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode. De taalateliers gaan telkens door op woensdagnamiddag in twee reeksen van acht woensdagen in GC de Moelie in Linkebeek.

Onze VZW is partner van Het Huis van het Kind, we worden gesteund door de Coördinatie Vlaamse Rand, de Nederlandse Taalunie en de Provincie Vlaams-Brabant, de Lionsclub tussen Zenne en Zoniën, de Soroptimisten.

 

Adres

Beemd 10

B-1640 Sint-Genesius-Rode

GSM 0477628165

Mail: info@dehorizonvzw.be

Steunen: rekening BE33 9730 5706 6346