Het project – een geschiedenis

In november 1996 werd het project opgestart op vraag van het Nederlandstalige Culturele Centrum “De Pianofabriek” te Sint-Gillis, Brussel. Vanaf het begin was er een groot succes: er werd gestart met 20 kinderen, na één jaar waren dat al 100 kinderen en na twee jaar 200 kinderen. De lessen worden gegeven op woensdagnamiddag en zaterdag door vrijwilligers, die allen een masterdiploma talen hebben.

Na 7 jaar werd de Horizon en zijn subsidiëring overgedragen aan de schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, Mevrouw Maddy Novalet-Van Vooren. De praktische organisatie bleef in handen van Mevrouw Annelies Lucangelo-Peeters. 

Na 15 jaar en met de internationale erkenning wordt besloten om begin 2012 “De Horizon vzw” op te richten en om op eigen kracht verder te gaan.

Onze inhoudelijke prioriteiten zijn het verbeteren van de onderwijspositie van kinderen tussen zeven en achttien jaar en Nederlandse taalstimulering door het organiseren van huiswerk- en examenbegeleiding en ludieke taallessen. 

Veel aandacht wordt er ook besteed aan de sociaal en cultureel verschillende achtergronden, gender en intergenerationele relaties door het organiseren van en het deelnemen aan bestaande socio-culturele activiteiten waaraan niet enkel de kinderen, maar ook de ouders deelnemen.